top of page

Privacybeleid

Lisette Smits vindt uw privacy erg belangrijk. Wij besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en verwerken van uw gegevens, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via lisettesmits@icloud.com

Artikel 1               Contactgegevens

Lisette Smits is een eenmanszaak gevestigd te Huizen. Lisette Smits staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86567012.

 Artikel 2               Welke gegevens gebruikt Lisette Smits?

Lisette Smits verwerkt uw voor-en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, gezinssamenstelling, bankgegevens en overige persoonsgegeven die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van intake formulieren en in correspondentie en telefonisch. Mogelijk verwerkt Lisette Smits ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u om gebruik te maken van de dienstverlening van Lisette Smits, namelijk:

  •  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouder(s)/verzorger(s) of voogd. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoeker die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s)/verzorger(s) of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.  Wij raden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lisettesmits@icloud.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  • Gegevens over de fysieke of psychische gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van de overeengekomen dienstverlening en alleen die gegevens die we in dat verband nodig of nuttig achten.

 


 

Artikel 3               Waarom hebben wij gegevens nodig?

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn om de diensten optimaal aan u te kunnen leveren.

Wij gebruiken uw NAW-gegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over relevante informatie, maar ook als u een vraagt stelt over één van de diensten van Lisette Smits, verwerken wij gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Lisette Smits zal uw persoonsgegeven niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van (financiële) gegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik uw factuurgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst te bewaren in het klantenbestand. Na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd. 

Persoonsgegevens , zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afronding van de dienst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Artikel 4               Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.  

Artikel 5              Rechten m.b.t. gegevens inzien, aanpassen of wijzigen

De algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons laat verwerken, namelijk:

  • Inzage - U kunt ten allen tijde een verzoek doen om uw gegevens in te zien.

  • Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, dan kun u hiervoor een verzoek indienen.

  • Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

  • Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm. 

  • Intrekking - Wanneer wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Echter kan dit wel gevolgen hebben voor de diensten die Lisette Smits aan u levert. 

Om gebruik te maken van u rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN/pasfoto), naar lisettesmits@icloud.com. Wij zullen uw verzoek dan zo snel mogelijk, binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan zullen wij u dit laten weten.

Lisette Smits verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Lisette Smits kan met collega's of intervisiegroepen casuïstiek bespreken. Dit gaat altijd anonieme of onherkenbaar.

Artikel 6              Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat er wijzigingen in het beleid aangebracht kunnen worden. Als u vragen heeft over deze verklaring op de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, dan kunt u een sturen naar lisettesmits@icloud.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u ons dit ook laten weten.  

bottom of page